Το ECDL είναι ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό δεξιοτήτων υπολογιστή. Ο σπουδαστής μπορεί να αποκτήσει πιστοποίηση για όσες ενότητες θέλει

Για προκηρύξεις θα χρειαστείτε το ECDL 3 Ενοτήτων (Word, Excel, Internet-Outlook)

Ενότητες

Γενικότερα οι ενότητες που υπάρχουν είναι:

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet Explorer-Outlook

Κόστος Μαθημάτων

To κόστος μαθημάτων ξεκινάει από 150€ έως 240€ 

Κόστος Εξετάσεων

Το κόστος εξετάσεων είναι 35€ η κάρτα εξετάσεων και για κάθε ενότητα 30€

Αριθμός Ερωτήσεων: 36

Διάρκεια Τεστ: 45 λεπτά

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ: 210-4524010

*Ευχαριστούμε το best family για την τεχνική υποστήριξη που μας παρέχει