Παρακάτω μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα online test προετοιμασίας για πιστοποίηση

Test Word 2010

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test Excel 2010

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test Internet Explorer – Outlook 2010

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4