Σχετικά με το Unicert

Το Unicert είναι ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό σαν το ECDL δημιουργημένο τα τελευταία χρόνια. Οι βασικές του διαφορές είναι οι παρακάτω:

Έχει λιγότερες ερωτήσεις σε σχέση με το ECDL, 28

Αν κοπούμε σε μια ενότητα δεν πληρώνουμε τη 2η φορά

Δεν έχει ύλη με θεωρία

Οι διατυπώσεις των ερωτήσεων είναι πιο βατές.

Μπορείτε να αποκτήσετε

3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ                      

4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές στο τηλ: 210-4524010