Σχετικά με τις επισκευές υπολογιστών

Σε μας μπορείτε να φέρετε τον υπολογιστή σας και να σας το επισκευάσουμε. Η επισκευή υπολογιστή αφορά είτε φορητό υπολογιστή είτε σταθερό. Πάντα κάνουμε έναν αρχικό έλεγχο και αφού σας ενημερώσουμε τότε προχωράμε στην επισκευή του.

Το κόστος κάθε επισκευής εξαρτάται από το μέγεθος της ζημιάς και το κόστος των ανταλλακτικών.

Ο αρχικός έλεγχος έχει κόστος μόνο 10€.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ: 210-4524010