Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για επιδόματα

Υπάρχουν κάθε χρόνο διάφορα επιδόματα για διάφορες κατηγορίες πολιτών. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υποβάλετε σωστά την αίτηση για το επίδομα που θέλετε να κάνετε, ώστε να καταφέρετε να πάρετε το επίδομα που δικαιούστε.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ: 210-4524010